Wanneer Sloopvergunning ?

Wanneer sloopvergunning?
U hebt altijd een sloopvergunning nodig als u binnen een stads- of dorpsgezicht gaat slopen. Ook kan het zijn dat het bestemmingsplan aangeeft dat een sloopvergunning nodig is.

Wanneer slopen zonder vergunning?
Er bestaan sloopwerkzaamheden waarvoor u geen vergunning nodig hebt. Dit is het geval als u iets sloopt waarvan de bouw vergunningvrij was. Denk bijvoorbeeld aan een carport of een tuinhuisje. Voor het slopen van seizoensgebonden bouwwerken zoals een strandpaviljoen, hebt u ook geen vergunning nodig. Ten slotte mag u zonder vergunning slopen op verzoek of bevel van Burgemeester en wethouders

Wanneer sloopmelding?
Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren moet u altijd een sloopmelding doen bij de gemeente. Dat geldt ook voor sloopwerkzaamheden waarbij u inschat dat u meer dan 10m3 bouw- en sloopafval gaat produceren. In sommige gevallen hebt u hiernaast ook een sloopvergunning nodig (bij een monument of als het bestemmingsplan dat voorschrijft).

Voorschriften bij asbestverwijdering
Als u zelf asbest gaat verwijderen of laat verwijderen, moet u zich aan de voorschriften houden uit het Asbestverwijderingsbesluit. Kijk rechts op de pagina voor meer informatie.

Vergunningcheck
Met de Vergunningcheck op het Omgevingsloket kunt u controleren of u een sloopvergunning en/of een sloopmelding nodig hebt.

Sloopvergunning aanvragen
De sloopvergunning is een omgevingsvergunning. Ga voor de aanvraag en informatie over inzage naar ‘Omgevingvergunning aanvragen’

Sloopmelding doen
De sloopmelding is geen sloopvergunning. U vraagt hem wel aan via het omgevingsloket. Als uw melding niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling. U krijgt daarover dan bericht van het stadsdeel. U moet de melding dan opnieuw doen via www.omgevingsloket.nl.