Currently browsing

Page 4

DNR-STB 2014

De STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen voor het verdelen, offreren en contracteren van …