Currently browsing

Page 3

Controleplannen.nl

Met controleplannen heeft u grip op de kwaliteit, in iedere fase van een project. Risico’s worden tijdig onderkend, u heeft de controle …

Duurzame bedrijfsprocessen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal …

Laat los en vorm ruimte !

Geef de volgende zaken op en je gaat gegarandeerd een aangename werksfeer tegemoet : 1. Altijd gelijk willen hebben Kan je de …

Vergunningcheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. De vergunningcheck geeft …

Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. https://www.omgevingsloket.nl/ Behandelprocedure Tijdens de status In behandeling beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende aanvraag. …