De 7 eigenschappen van strategisch slimme leiders

‘We moeten meer strategische denken’. ‘Strategisch is hij niet erg sterk’. Dit soort uitspraken hoor je wel eens om je heen in organisaties. Maar wat betekent dat eigenlijk? Stuart Cross (bekende Britse strategieconsultant) identificeerde zeven eigenschappen van leiders die uitblinken in strategie.

1. Het primaat van het klantperspectief.
Neem altijd de klant als uitgangspunt van de strategie. Identificeer zijn behoeften en zoek naar manieren hoe op basis van dit onderzoek een betekenisvolle klantrelatie is te ontwikkelen.

2. Kijk verder dan de volgende 12 maanden.
Wie zich te veel in beslag laat nemen door kortetermijnkwesties verliest de lang termijn uit het oog. Een praktisch hulpmiddel is de 80/15/5-regel. Spendeer 80% van de beschikbare tijd aan de uitdagingen van het huidige jaar, 15% aan het zoeken naar nieuwe winstmogelijkheden voor de komende 1 tot 2 jaar, en 5% aan potentiële groei-initiatieven voor de verre toekomst na de eerstvolgende 2 tot 3 jaren.

3. Onderzoek alles.
Uitblinkers in strategie zijn geen kuddedieren, ze kiezen een eigen richting. Ze nemen niets zo maar aan en kijken met een kritische blik naar de gangbare managementwijsheden. Het zijn vaardige analytische denkers, experts in framing (een overtuigingstechniek in communicatie) en aandrijvers van innovatie.

4. Bouw de sterke kanten van het bedrijf verder uit.
Een voorbeeld is Howard Schultz, die enkele jaren geleden terugkeerde naar Starbucks. Hij was ervan doordrongen dat het succes van Starbucks te danken is aan vier pijlers: expertise in koffie, het MVO-beleid, creativiteit om nieuwe producten te bedenken en aan te bieden, en effectief ketenmanagement. Schultz’ focus op deze vier gebieden hielp het bedrijf er weer bovenop.

5. Streef naar consensus.
Voorwaarde voor het slagen van de strategie is dat er organisatiebreed eensgezindheid is over na te streven doelen. Omdat iedereen moet handelen vanuit hetzelfde strategische perspectief, getuigt het van inzicht als leiders bottom-up ondersteuning en advies zoeken voor hun strategie. Stel dat deze bestaat uit vijf doelstellingen, dan is het noodzakelijk uitsluitend deze vijf prioriteiten als kader te gebruiken voor alle interne discussies, initiatieven en programma’s op strategiegebied.

6. Focus op resultaten
De plicht om als leider verantwoording af te leggen, maar tegelijk dat ook van iedereen in de organisatie te verwachten, is van grote waarde voor het welslagen van de strategie. Zoek bij problemen naar oorzaken, niet naar schuldigen. Laat niet toe dat managers die onder de maat presteren door hun gedrag anderen beïnvloeden.

7. Durf radicaal van koers te veranderen
Markten veranderen zo snel, dan het soms beter is de koers te verleggen, dan om het huidige producten- en dienstenpakket steeds verder te verbeteren. Intel verliet de markt van geheugenchips en legde zich toe op de ontwikkeling van microprocessors. Ook IBM met Lou Gerstner aan het roer is een historisch voorbeeld van gedurfd, maar uiteindelijk succesvol strategisch denken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.