De 5 vaardigheden die een adviseur minimaal moet beheersen

Strategische vaardigheden :

Je moet een doel hebben, daar middelen voor weten te bedenken en deze uitvoeren.

Organisatievaardigheden :

Je moet sturing aan je werk en het adviestraject weten te geven.

Creativiteit :

Je moet in zekere zin vernieuwend zijn, in staat zijn creatieve oplossingen te bedenken.

Communicatie :

Deze vaardigheden zijn een basisvereiste.

Introspectie :

Iemand moet vaardigheden hebben om na te denken over zichzelf.