Contractering : Implementeren van 1 Visie en 1 Structuur

Beoogd Resultaat

  • Heldere afspraken over te verrichten werk, verantwoordelijkheden en resultaten,
  • Verbeterde communicatie: de verwachtingen over en weer zijn duidelijke,
  • Interne / externe urenbegroting  uurtarieven koppelen aan activiteitenplanning :  Meer grip op tijdbesteding,
  • Taken duidelijker, afgestemde planning,  meer grip op het ontwikkelproces,
  • Meerwerk is aantoonbaar: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, zijn immers meerwerk.

Uiteindelijk gezamenlijk doel : Een geverifieerd en gevalideerd Integraal Ontwerp.