RIBA Plan of Work 2013

Het RIBA werkplan 2013 organiseert het proces van het specificeren van de uitvraag (briefing), het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de bediening en het gebruik van bouwprojecten in een aantal belangrijke fasen. Het beschrijft de taken en output per fase, deze kunnen variëren en overlappen afhankelijk van de specifieke eisen van het project.

PDF : RIBA plan of work 2013

RIBA

 

Het RIBA werkplan 2013:

  • Geeft inzicht in de activiteiten van disciplines binnen een project,
  • Geeft inzicht voor alle vormen van aanbesteding,
  • Integreert duurzame ontwerpprocessen,
  • Geeft inzicht in BIM processen,
  • Biedt flexibele planning procedures,

De stadia van de RIBA werkplan 2013 zijn als volgt gedefinieerd :

Fase 0 : Strategische Definitie

De fase waarin een project strategisch beoordeeld en gedefinieerd wordt voordat een gedetailleerde vraagspecificatie wordt gecreëerd. Dit is vooral relevant in de context van duurzaamheid, bij een renovatie of uitbreiding. Hierbij de vraag of nieuwbouw inderdaad beter geschikt is als revitalisatie.

Fase 1 : Preparation and Brief : Projectdefinitie

De fase waarin de project doelstellingen met de bijbehorende kwaliteitsdoelstellingen worden ontwikkeld.
De duurzaamheid Ambities en het project budget wordt vastgesteld. Haalbaarheidsstudies
en toetsing van de beschikbare informatie vinden plaats. Een voorlopige vraagspecificatie wordt opgesteld.

Fase 2 : Concept Design : Concept Ontwerp : (SO , VO)

In deze fase wordt het Concept ontwerp opgesteld met varianten voor het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Een voorlopige kostenraming wordt opgesteld. De projectstrategie wordt vastgesteld (PMP). Een wijzigingsprocedure wordt afgestemd met de opdrachtgever.

Fase 3 : Developed Design : Ontwikkeld ontwerp (DO)

Nadere uitwerking de bouwkundige, constructieve en installatietechnische concepten van het ontwerp.

Het ontwerp wordt Ruimtelijk en Technische gespecificeerd met als doel een integraal ontwerp wat voldoet aan de vraagspecificatie. Kostenoverzichten worden nader gespecificeerd op objecten niveau. De project strategie (PMP) wordt gehandhaafd door structurele procesbewaking.

Fase 4 : Technical Design : (TO, UO)

Het ontwerpteam specificeert op objecten niveau het ontwerp. Fabricaat en type worden vastgesteld. Gespecialiseerde onderaannemers leveren een bijdrage in het ontwerpproces om de maakbaarheid en haalbaarheid te borgen. Het doel van deze fase is een integraal uitvoeringsgereed ontwerp wat als input dient voor de producerende partijen. Het ontwerpteam rond haar ontwerpwerkzaamheden aan het einde van deze af. In de opvolgende fase zal het ontwerpteam een toetsende rol bekleden.

Fase 5 : Construction : Bouwactiviteit

In deze fase vind Prefabricage (Offsite productie) en de bouwactiviteiten op de locatie plaats.

Fase 6 : Handover and close out : Oplevering

Fase 7 : In Use : In gebruikname