Wat is Ontwerpmanagement ?

De toenemende complexiteit van gebouwen en bouwprocessen is de oorzaak geweest van de
opkomst van verscheidene ontwerpende specialisten. Dit maakt het noodzakelijk om ook bouwkundige ontwerpprocessen beter te kunnen beheersen.
Ontwerpmanagement is een procesfunctie gericht op het strategisch vormgeven, inrichten en
besturen van bouwkundige ontwerpprocessen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de inhoud
van ontwerpmanagement. Met name die managementfuncties die ten opzichte van de meer
gangbare projectmanagementtechnieken bijzondere aandacht behoeven komen aan de orde.

 

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organisatie/Medewerkers_RE_H/doc/Ontwerpmanagement.pdf