Controleplannen.nl

Met controleplannen heeft u grip op de kwaliteit, in iedere fase van een project. Risico’s worden tijdig onderkend, u heeft de controle over de werkzaamheden en maakt kwaliteit meetbaar. Hiermee worden resultaten concreet en communiceert u met bouwpartners. Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) biedt u de mogelijkheid de plannen gratis te gebruiken. De inzet van CBB: op deze manier is kwaliteitsborging voor iedereen bereikbaar, hier willen wij graag aan bijdragen.