Currently browsing category

03 TIJD

Wanneer Sloopvergunning ?

Wanneer sloopvergunning? U hebt altijd een sloopvergunning nodig als u binnen een stads- of dorpsgezicht gaat slopen. Ook kan het zijn dat …

Vergunningcheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. De vergunningcheck geeft …

Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen of melding doen begint hier. https://www.omgevingsloket.nl/ Behandelprocedure Tijdens de status In behandeling beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende aanvraag. …