Currently browsing

HOME

Duurzame bedrijfsprocessen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal …

GEOTECHNIEK

Grondwater, Sonderingen en Grondsamenstellingen Een algemene te raadplegen database voor Geotechniek informatie is www.dinoloket.nl . Wellicht kan deze site je helpen voor …

Cultureel Erfgoed

Cultureel Erfgoed We bouwen steeds vaker door op bestaande structuren. Herbestemmen, hergebruiken, herontwikkelen, uitbouwen, invullen, etc.  De waarden die we toekennen aan …

Voorcalculatie nieuwbouw woning

Calculatie op basis van kengetallen Voor een voorcalculatie is het volgende wellicht bruikbaar. De belangrijkste actie is een lijst maken van de …

PMI Project Management Principles | PMBOK

Project Management Body of Knowledge Afgekort PMBOK, is een ANSI-norm voor projectmanagement, die sinds 1987 is ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management …

AIA Structural Exam Modules

Everything you’ll need to know for your structural exam Preparing for structural exam by : Khatri, principal of Khatri International Structural and …

RIBA Plan of Work 2013

Het RIBA werkplan 2013 organiseert het proces van het specificeren van de uitvraag (briefing), het ontwerp, de bouw, het onderhoud, de bediening …

Wat is Ontwerpmanagement ?

De toenemende complexiteit van gebouwen en bouwprocessen is de oorzaak geweest van de opkomst van verscheidene ontwerpende specialisten. Dit maakt het noodzakelijk …